Kallelser och protokoll

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På den här sidan finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders kallelser och protokoll.

Klicka på pilen längst till höger i det orangea fältet, så visas en lista med alla Tibro kommuns nämnder och styrelser i bokstavsordning. Du når de kallelser och protokoll du är intresserad av genom att klicka på mapp-symbolen vid respektive nämnd. Protokollen och handlingarna listas årsvis. Vill du få tillgång till tidigare års protokoll, kontakta respektive nämnd.

Under 2018 började en ny lagstiftning (GDPR) om hantering av personuppgifter att gälla. Lagen innebär bland annat att publicering av personuppgifter i kallelser och protokoll på hemsidan inte är tillåtet. Personuppgifter är därför maskerade i vissa kallelser och protokoll alternativt kan en hel paragraf vara borttagen ur ett protokoll.

Byggnads- och trafiknämndens kallelser och protokoll publiceras inte alls på grund av  mängden personuppgifter (i form av fastighetsbeteckningar m.m.). Protokollen kan istället begäras ut från förvaltningssekreteraren.