Rösträtt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det grundläggande kravet för att du ska få rösta i Sverige är att du fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns ytterligare krav beroende på i vilka val du ska rösta. Dessa krav beskrivs på den här sidan.

Det grundläggande kriteriet för att få rösta är att du senast på valdagen ska ha fyllt 18 år. Därutöver finns det särskilda regler.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen eller
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen eller
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan eller statslös och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen samt är folkbokförd i kommunen/regionen.

Rösträtt till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. 

Läs mer om rösträtt på Valmyndighetens sida.