Rösträtt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det grundläggande kravet för att du ska få rösta i Sverige är att du fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns ytterligare krav beroende på i vilka val du ska rösta. Dessa krav beskrivs på den här sidan.

Det grundläggande kriteriet för att få rösta är att du senast på valdagen ska ha fyllt 18 år. Därutöver finns det särskilda regler.

Rösträtt till riksdagen

För att få rösta till riksdagen krävs det:

  • Svenskt medborgarskap och att du är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

För att få rösta till kommun- och landstingsfullmäktige krävs det:

  • Svenskt medborgarskap och att du 30 dagar före valdagen är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgarskap i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge och att du är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgarskap i något av något annat land än de som räknats upp ovan och att du har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Rösträtt till Europaparlamentet

För att få rösta till Europaparlamentet krävs det

  • Svenskt medborgarskap och att du är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • Medborgarskap i något av EU:s medlemsländer och att du är folkbokförd i Sverige