Politikerhandboken

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du information om ditt uppdrag som förtroendevald i Tibro kommun.

Kallelser och sammanträdeshandlingar

Som förtroendevald i styrelse eller nämnd i Tibro kommun förväntas du ta del av kallelser och sammanträdeshandlingar via den surfplatta som du fått låna för att kunna fullgöra ditt/dina förtroendeuppdrag.

Arvode och ersättningar   

Du har som förtroendevald i Tibro kommun rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det finns också andra typer av ersättningar som kan vara aktuellt i samband med att du utför ditt politiska uppdrag.

Blanketter för politiker
Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Tibro kommun

Pensionspolicy

Tibro kommuns pensionspolicy för förtroendevalda beskriver de pensionsförmåner och pensionsersättningar som kommunen beslutat om. Policyn är marknadsmässigt framtagen, i samarbete med KPA, utifrån regler och rekommendationer samt möjligheter att utveckla dessa.

Pensionspolicy förtroendevalda Tibro kommun

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Tibro kommuns kontaktperson på KPA:
Susanne Walldén, susanne.wallden@kpa.se, telefon 0734-23 58 53

Här kan du ta del av presentation från informationstillfälle om politikerpensioner som erbjudits via Susanne på KPA. 


Kommunalt partistöd

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Tibro kommun gäller därutöver även Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun. Reglerna finns att läsa där kommunens övriga styrdokument finns samlade, i mappen Politik. För partiernas redovisning av partistödet ska en särskild blankett användas. Blanketten finns där övriga blanketter för politiker är samlade.

Styrdokument
Blanketter för politiker