Begära ut betyg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Du som gått i skola i någon av Tibro kommuns skolor kan begära ut en kopia av dina betyg.

Så här går du tillväga för att beställa kopior av dina betyg.

Skicka ett mail till arkivet@karlsborg.se med följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Avgångsår
  • Linje/program
  • Adress
  • Telefonnummer (för att vi ska kunna kontakta dig om vi har några frågor)