Tillgänglighetsredogörelse

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tibro.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tibro kommun strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben?

Om du behöver innehåll från tibro.se som inte är tillgänglighet för dig kan du kontakta oss.

  • Skicka e-post till kommun@tibro.se
  • Ring kontaktcenter, telefon 0504-180 00

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bilder. Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.

  • Dokument. På webbplatsen finns en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten under 2020.

  • Filmer. Våra filmer är textade, men inte syntolkade. Innehållet i våra nyhetsfilmer presenteras i text på samma sida som filmen är publicerad på. Alla presentationstexter är tillgängliga via Lyssna-verktyg. Våra "Vi är Tibro-filmer", filmade porträtt av Tibrobor, saknar  presentationssidor. 

  • Inramat innehåll. Webbplatsen hämtar in information från andra sajter via iframes. Det gäller bland annat e-tjänster, listningen av lediga jobb och sociala medier. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer från och med nu att ställa krav på att systemleverantörer ska ha tillgänglighetsanpassade lösningar vid upphandlingar.

Vår ambition är att rätta till bristerna löpande och att merparten av problemen ska vara åtgärdade, med undantag för dokument, under 2020 och 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Tibro kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi har inte hunnit göra allt till den 23 september 2020.

Ljudinspelningarna från kommunfullmäktiges sammanträden saknar textbeskrivning, då det anses som en oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av tibro.se.

Senaste bedömningen gjordes den: 30 april 2020