Tillgänglighetsredogörelse

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommun@tibro.se
 • ring kontaktcenter 0504-180 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Texter

 • Indelningen av stycken är ibland gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.

 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

 • Vissa instruktioner är beroende av att användaren kan ta till sig informationen visuellt.

Bilder

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.

 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.

Färger

 • Vissa länkar och fält kan vara svåra att se då de har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Vissa länkar urskiljs endast med färg.

Filmer

Det finns filmer som saknar textalternativ och syntolkning.

Tabeller

Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Länkar, titlar, etiketter

 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Länktexter är inte alltid tydliga.

Navigera utan mus

 • Lyssna-funktionen som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord och går inte att styra med tangentbord.

 • Lyssna-funktionen har kortkommandon som kan störa skärmläsare och andra tillgänglighetsverktyg.

 • Innehållet i Kontakta oss-funktionen lägger sig i fel ordning och är svår att nå med tangentbord.

 • Kontakta oss-funktionen täcker innehållet i mindre skärmbredder även när tangentbordsfokus lämnar den.

 • För den som navigerar med tangentbord är det ibland svårt att se länktext som är i fokus.

 • Vid navigering med tangentbord, vid förstoring, är ordningen inte logisk.

 • Grupper av länkar är inte alltid uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.

 • Visuellt kan text se ut som en lista men är inte alltid uppmärkt som det i koden.

Fält och formulär

 • Fält saknar tydliga etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för användare med hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

 • En del knappar har otydlig beskrivning och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.

 • Text som går att läsa är inte alltid samma som är kodad.

 • Vissa rubriker kommer i fel ordning, saknar innehåll eller är inte uppmärkta i koden.

Förstoring

Vid förstoring av text eller större teckenavstånd kan det bli svårt att läsa viss text.

Dokument

Alla dokument är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Tibro kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Tibro kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla mallar och dokument.

Webbplatsen hämtar in information från andra sajter via iframes. Det gäller bland annat e-tjänster, listningen av lediga jobb och sociala medier. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer från och med nu att ställa krav på att systemleverantörer ska ha tillgänglighetsanpassade lösningar vid upphandlingar.

Ljudinspelningarna från kommunfullmäktiges sammanträden saknar textbeskrivning, då det anses som en oskäligt betungande anpassning.

Vi har påbörjat arbetet med att anpassa övriga kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, extern länk har gjort en oberoende granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 22 november 2021.

En större uppgradering med tillgänglighetsanpassningar genomfördes den 15 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 november 2021.