Hyresregler för kommunala resurser

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

När du hyr en kommunal resurs gäller följande generella regler. Särskilda bestämmelser kan gälla på respektive resurs, se då lokala anslag.

 1. Det är rök- och alkoholförbud i Tibro kommuns lokaler och även inom yttre områden.
 2. Lokaler och utrustning får endast brukas på ett sätt som uppfyller myndighetskrav och gällande lagstiftning vad gäller t.ex. brandsäkerhet och ljudnivå.
 3. Skolans verksamhet har företräde till lokalerna framför bokningen under skoltid. Skälig hänsyn ska tas till att överenskommen bokning ej bryts av skolarrangemang.
 4. Kunden får ej utnyttja lokalen för annat ändamål än vad den är ämnad för.
 5. Gymnastiksal/idrottshall får under inga omständigheter beträdas med ytterskor. Detta gäller även omklädningsrummen om speciella anordningar för byte av skor finns i annat utrymme. Exempelvis finns det sko-fri skola.
 6. Omklädningsrum får (där sådana finns) disponeras 30 minuter före och efter bokad tid.
 7. Lokal disponeras endast under den avtalade bokningstiden. Återställande av använd utrustning ska ske inom den bokade tiden. Detta innebär att verksamhet måste avslutas i god tid före sluttid.
 8. Använda lokaler som omklädningsrum, duschrum, toaletter och där tillhörande utrymmen ska varje kund grovstäda efter avslutad bokning, dvs undanplockning/upptorkning av tomglas, papper, muggar, påsar, schampo, tvål och dylikt.
 9. Ansvarig ledare ska lämna lokalen sist och ansvarar för att ingen övrig person finns kvar i lokalen, fönster stängs, belysning släcks, vattenkranar stängs och dörrar låses. Hyresgästen förbinder sig att återlämna lokal och utrustning i samma skick som den mottogs.
 10. Hyresgästen är skadeståndsskyldig för eventuell skada samt åverkan på lokal, utrustning eller materiel.
 11. Hyresgästen bär fullt ekonomiskt ansvar för skadeståndskrav från tredje person.
 12. För att få tillgång till kommunens gymnastiksalar krävs att kunden kvitterar ut en personlig nyckel/kort. Den skall kvitteras ut personligen på Kultur- och Fritid.
 13. I vissa av våra lokaler får inga nötter eller produkter som innehåller nötter tas in, se lokala anslag.
 14. Åldersgräns för att boka resurser är 18 år.