Grundskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Pennor som staket framför byggnad.

Målet för skolan i Tibro är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn en god start inför framtiden och förutsättningar för ett livslångt lärande. Verksamheten utformas med demokratiska värderingar som grund och utifrån varje elevs behov.

Alla barn mellan 6 och 16 år som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Ditt barn har rätt att börja i förskoleklass vid 6 års ålder. I Tibro blir ditt barn placerad på en skola som ligger nära området där familjen bor. Vid skolplaceringen tas också hänsyn till hur säker skolvägen är. Om det finns plats, finns det möjlighet att välja en annan skola. Föräldrar som begär en annan skolplacering får vid behov ordna skolskjuts själva.  

Förskoleklass

Läs mer om förskoleklass i Tibro kommun

Grundskolan

Grundskolan omfattar årskurserna 1-9. Föräldrar kan ansöka om att ett barn ska få börja skolan på höstterminen det år som barnet fyller åtta år. Detta kallas uppskjuten skolplikt. En sådan ansökan kan avslås.

Grundskolor

Skolupptagningsområde

Till och med vårterminen 2024 gäller nedanstående karta av skolupptagningsområden.

Karta över skolupptagningsområden i Tibro kommun

Från höstterminen 2024 är nya upptagningsområden beslutade för läsåren 2024/2025 - 2027/2028. Kartan nedan är den som gäller från skolstart augusti 2024.

Karta över skolupptagningsområden 2024/2025 - 2027/2028 i Tibro kommun

Karta över skolupptagningsområden i Tibro kommun