Västtrafiks reshjälpskort

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om ett reshjälpskort från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Information och ansökan om reshjälpskortet