Marknadsför ditt evenemang

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Kvarnbron, belyst med lila och rosa toner under Ljusvandringen.

Har du ett evenemang i Tibro som du vill marknadsföra för boende och besökare så finns det möjlighet att vara med i kommunens evenemangskalender och på infartskyltarna vid riksväg 49.

Här anmäler du ditt evenemang

Förutsatt att ditt evenemang uppfyller de kriterier som ställs för publicering och att du lämnat tillräckliga uppgifter publicerar vi normalt anmälda evenemang i kalendern inom 1-3 arbetsdagar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera och justera text och bild.

För att synas på de digitala infartskyltarna utmed väg 49 är grundkravet att evenemanget är anmält och finns med i evenemangskalendern. Utifrån de evenemang som finns med i evenemangskalendern väljs ett antal ut för publicering på infartskyltarna.

Antalet budskap, hur de är utformade, hur länge de får visas, vilka bilder som får visas m.m. styrs av fler olika riktlinjer och rekommendationer.

Evenemangskalendern visas på vastsverige.com/tibro samt på tibro.se

Krav för att evenemang ska publiceras i Tibros evenemangskalender:

  • Det riktar sig till allmänheten och är öppet för alla
  • Evenemanget är i Tibro kommun
  • Arrangör, tider, plats, ev. kostnad, beskrivning, kontaktinformation samt bild

Mer information och anmälan hittar du här