Webbikon för byggnation och boende. Byggnation, boende och miljöskydd

Flytta till Tibro kommun

I Tibro välkomnar vi nya invånare till en villaidyll med storstadens alla bekvämligheter inom räckhåll. Här är det nära till allt du behöver i din vardag - och till naturen och ett stort utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter!

Byggnation

Här kan du få information om bygglov och byggregler om du ska bygga nytt hus, renovera, bygga till eller bygga om ett hus.

Lediga tomter

Tibro kommun erbjuder lediga småhustomter och industritomter.

Hyra och köpa bostad

De flesta fastighetsägare till flerfamiljshus i Tibro samarbetar i en organisation som heter Lägenhetspoolen. Här hittar du även kontakter till ett antal mäklare som har verksamhet i Tibro.

Din bostad och tomt

Här hittar du länkar och genvägar till det mesta som rör din bostad och tomt

Energi och klimat

För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi både minska användningen av energi och styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt. Tibro kommuns energi- och klimatrådgivare ger tips och råd om vad du kan göra för att spara energi för att värna om miljön och klimatet och för att spara pengar.

Samhällsplanering

Här finner du information om den kommunala fysiska planeringen, Tibros översiktsplan, detaljplaner, planprocessen med mera.

Kart- och mättjänster

Plan- och byggavdelningen utför många olika mätuppdrag och gör kartor för kommunen.

Avgifter

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige och beräknas exkl moms ifall inte annat står angivet.

Miljö- och hälsoskydd

Miljösamverkan Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för tillsyn, kontroll och prövning av miljö- och hälsoskyddsärenden i Tibro, Falköping, Hjo och Skövde. Vissa miljöärenden ansvarar Tibro kommun eller Avfall & Återvinning Skaraborg för.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies