Elda med ved

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Modern wood burning stove

Många som har en vedkamin ser idag en möjlighet att spara el genom att elda i den i högre utsträckning än vad de har gjort tidigare. Men det är viktigt att elda på rätt sätt. Här får du tips och råd kring det samt alternativ till vedeldning.

Att tänka på

  • Många vedkaminer är inte avsedda för kontinuerlig eldning utan endast för några timmars myseldning för att sedan få kallna.
  • Eldar du kontinuerligt blir rökkanalen varmare än avsett vilket i värsta fall kan förorsaka brand där skorstenen passerar genom bjälklag och tak.
  • Du ska aldrig elda mer än 2-3 kg ved per timme i en normal vedkamin och heller inte längre än 3-4 timmar i sträck. 
  • Många försöker ”hålla kvar” elden så länge som möjligt och stryper förbränningslufttillförseln, ”drar igen luftspjället”, vilket gör att elden får för lite syre med ofullständig förbrännings som följd. Den ofullständiga förbränningen ger utsläpp av hälsovådliga ämnen ur skorstenen.

Hur mycket energi ger veden?

Ungefärligt energiinnehåll per m³ stjälpt mått och ca 20% fukthalt, det vill säga inte färsk ved:

  • Björk 1200 kWh/m³s
  • Tall 1100 kWh/m³s
  • Gran 1000 kWh/m³s
  • Vedsäck ”på macken”, 40 liter ca 65 kWh

Vad får du elda?

Självklart ska du inte elda målat eller tryckimpregnerat virke och inte heller spånplattor, plast, mjölkkartonger eller annat skräp utan endast prima torrt virke med omkring 20 % fukhalt.

Istället för vedeldning

En pelletskamin är en mycket bättre tillskottsvärmekälla som är byggd för kontinuerlig förbränning och med all nödvändig automatik för att sköta sig själv så länge man fyller på pellets i den.

Även luft/luftvärmepump är bättre än vedkamin eftersom den är ännu mer tillsynsfri än pelletskaminen och med en investeringskostnad som är mycket lägre än ved- eller pelletskamin med skorsten.

Tänk på utsläppen från vedeldning

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön.

Utsläppen sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön. Det gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli hög.