Dagvatten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tidan vid Ånaplan

Dagvatten är regnvatten, smältvatten eller spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor, som asfalterade vägar, ner i diken eller ledningar och vidare ut till vattendrag och sjöar.

I tätorter finns det många hårdgjorda ytor, där stora volymer vatten samlas varje år och måste ledas bort för att inte orsaka vattenskador. Precis som för dricksvatten och spillvatten är det därför viktigt att ha ett väl utvecklat ledningssystem för dagvatten.

Föroreningar i dagvatten

De föroreningar som följer med dagvattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i dagvattenbrunnar och diken. 

Vi vet att naturen är bättre på att ta hand om föroreningar i långsamt rinnande vatten. Därför arbetar vi idag med att anlägga dammar på vissa platser som ska samla upp så mycket föroreningar som möjligt och förhindra att de kommer ut i naturen.

Tvätta bilen rätt 

HÄR kan du kan även läsa om hur du tvättar din bil rätt, för miljöns skull.