Råd- och stödsamtal

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Tibro kommun erbjuder råd- och stödsamtal för dig som upplever en social problematik som påverkar dina levnadsvillkor och för dig som är orolig över din alkohol- eller drogkonsumtion.

För att boka ett råd- och stödsamtal behöver du vara bosatt i Tibro kommun och över 18 år.

Du erbjuds:

  • Rådgivning och vägledning utifrån ditt hjälpbehov.
  • Information om andra stödresurser i kommunen.
  • Hjälp med att bli guidad till rätt myndighet eller annan verksamhet.

Du erbjuds upp till 5 samtal, som är avgiftsfria. Samtalen dokumenteras inte och du kan vara anonym.