Ansöka om bygglov

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

När du vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Följande handlingar ska alltid lämnas in vid en bygglovsansökan:

  • Ansökningsblankett ifylld och signerad
  • Måttsatt situationsplan skala 1:400 eller 1:500
  • Måttsatt planritning  skala 1:100
  • Måttsatt Fasadritning skala 1:100
  • Sektionsritning skala 1:100
  • Kontrollplan

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och i PDF-format. Ritningarna ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning, fotografera inte ritningarna.  

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. 

För att beställa en situationsplan eller en nybyggnadskarta skicka in blanketten "Beställning av karta" eller läs mer här Nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta.

Skicka in din ansökan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro