Ansökan om stöd och överklagan

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Du kan ansöka om olika typer av bistånd och stöd hos kommunen. Genom att klicka dig vidare på de länkade rubrikerna nedan kan du läsa hur det går till att göra ansökningar och utredningar inom olika områden, hur beslut tas och hur beslut överklagas.

När du klickar på en av länkarna nedan förflyttas du till en sida, som ligger under den avdelning, till exempel Ekonomiskt stöd eller Äldre som den aktuella ansökan gäller.  

 • Äldre

  Äldre som inte klarar av att tillgodose sina behov själva kan ansöka om att få de vård- och omsorgsinsatser de behöver av kommunen.

 • Ansökan och anmälan - Missbruksproblematik

  Är du orolig för din egen del eller för någon i din närhet som har problem med alkohol och/eller narkotika? Det finns stöd och hjälp att få via socialförvaltningens vuxengrupp.

 • Ekonomiskt stöd

  Du är välkommen att ringa socialförvaltningens ekonomigrupp för rådgivning eller boka en tid för samtal.

 • Funktionsnedsättning

  Begäran kallas den ansökan som du gör för att få stöd och service enligt LSS. Du, din förälder eller god man kan göra en begäran. I din begäran talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. En begäran kan vara skriftlig eller muntlig.

 • Psykisk ohälsa

  Socialpsykiatrin har ansvar för personligt stöd, boende och sysselsättning till människor i kommunen med psykiska funktionsnedsättningar.

 • Sekretess inom socialförvaltningen

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.