Checklista vid köp av tomt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Checklista

Här kan du se en checklista och annan matnyttig information i samband med ditt tomtköp.

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT (gäller tomt för enbostadshus).

Intressent får reservera en tomt i högst sex månader. Under denna tid ska bygglov lämnas in och beviljas innan intressent blir erbjuden att teckna ett köpekontrakt för tomten.

Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

Intessent kan reservera en småhustomt genom vår e-tjänst - "Reservation av småhustomt". Du behöver stå i kommunens tomtkö för att kunna reservera en småhustomt.

CHECKLISTA VID KÖP AV TOMT

Nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta via vår e-tjänst, "Nybyggnadskarta - Beställning". Nybyggnadskartan behöver du för projektering av tomten samt vid ansökan om bygglov. Om du vill göra en förprojektering och inte definitivt bestämt dig för tomten kan du beställa en situationsplan av tomten.

Bank

Kontrollera med din bank att du kan få lån.

Hustyp och tomtplanering

Innan du bestämmer dig för vilket hus du vill bygga, ska du gå igenom förutsättningarna som gäller för den tomt du fått. Detaljplanen med karta och beskrivning bestämmer vilket hus du kan bygga. Tänk också på att huset ska väljas efter tomtens egenskaper och beskaffenhet. Vill du ha hjälp kontakta Plan-och byggavdelningen. Ta del av informationen i broschyren ”Information och råd om planering av grönytor” som du kan få på kommunen.

Bygglov och byggsamråd

Du ansöker om bygglov och gör bygganmälan via vår e-tjänst, "Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder".

Köpekontrakt/köpebrev

Köpekontrakt skall upprättas enligt vad som ovan sägs under villkor för att reservera tomt. Köpebrev får du när köpeskillingen är betald. När du fått köpebrevet har du tillträde till tomten och kan söka lagfart.

När byggnaden skall vara klar

Du skall inom två år efter att bygglov beviljats ha påbörjat byggnadsarbetet (se villkor för att reservera tomt). Byggnationen skall vara färdigställd inom fem år efter att bygglov beviljats.

KONTAKTPERSONER I OLIKA ÄRENDEN

Tomtkö Plan- och bygglovsadministratör
Köpekontrakt

Plan- och byggchef

Nybyggnadskarta/Husutsättning Mätningsingenjör
Bygglov

Byggnadsinspektör