Fastighetsservice

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Fastighetsavdelningen underhåller och sköter kommunens fastigheter. Mindre reparationer sköts av våra fastighetsskötare. Alla större reparationer, ombyggnader och tillbyggnader sker med hantverkare som upphandlas en gång per år.

Kommunen äger skolor, förskolor, sporthallar, ishall, föreningslokaler och äldreboende. Sammanlagd yta är cirka 80 000 kvadratmeter. Samordningsansvar för detta har fastighetschef Andreas Ernestam.

Fastighetsavdelningen gör kontinuerligt miljöinsatser och energibesparande åtgärder på våra fastigheter. 

Kommunens fastigheter städas med egen personal som leds av Besmira Meziu.

Vill du diskutera avtal, hyror eller arrenden kan du kontakta Elisabeth Ransveden.

Kontaktuppgifter till ansvariga hittar du längst upp på sidan under "Kontakt".