Murar och plank

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Roundpole fence in front of a rural red house in Sweden.The roundpole fence is a wooden fence typical to the countryside in Sweden , Norway and Finland .

Det finns riktlinjer för uppförande/uppsättande av inhägnader i anslutning till småhusbebyggelse. Här får du information om vad du bör tänka på om du vill sätta upp ett staket, en mur eller någon annan inhägnad.

Enligt Plan- och Bygglagen krävs bygglov för uppförande av murar och plank. Lagen ger inga exakta beskrivningar av begreppen staket, murar eller plank.

Siktförhållanden - att tänka på när det gäller trafiksäkerhet

Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god. Har du dessutom en hörntomt mot en gata eller mot en gång- och cykelväg får du anpassa din mur, ditt plank eller din häck till gällande bestämmelser.

Här gäller en högsta höjd om 80 cm (0,8 m) minst 10 meter från korsning/tomthörn och 2,5 meter vid utfart från tomt. Detta markeras särskilt på situationsplanen vid ett bygglov.

Åtgärder som inte kräver bygglov

Staket

Får vara upp till 1,1 meter högt om det är genomsiktligt till minst 50 procent. Staket är en avskärmande, lätt konstruktion i trä, smide eller liknande.

Plank

Plank som är max 0,8 meter högt kräver inte bygglov. Plank är en avskärmande, tät och lätt konstruktion. Plank får sättas upp i anslutning till uteplats. Det får då vara 1,8 meter högt och sträcka sig 3,6 meter ut från huset. Dock inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Stödmur

En stödmur får vara högst 0,5 meter hög. En stödmur är en tät, tung konstruktion. Den är motfylld som stöd för nivåskillnader i marken, oftast utförd i natursten eller murblock.                     

Spaljé, pergola

Trädgårdsinredning som spaljéer och pergolor med mera är genomsiktliga inhägnader i trä, stål eller liknande material. Dessa ska ha minst 70 procent genomsiktlighet.

Övrigt

Gunnebostängsel får sättas upp utan lov oavsett höjd. Glas eller plexiglas räknas som tätt och likställs med plank.

Måttregler

Höjden på staket, murar och plank räknas från den befintliga marknivån till staketets högsta punkt. Detta gäller även om man till exempel bygger staket ovanpå en mur.

Andelen luft i staketet beräknas på varje del av staketets yta. Det går exempelvis inte att montera en överliggare på hög höjd eller lämna en större öppning i förhållande till resten av staketet i syfte att bygga tätare på andra delar.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du ansöker om bygglov digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder". Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.