Murar och plank

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Riktlinjer för uppförande/uppsättande av inhägnader i anslutning till småhusbebyggelse.

Murar och plank

Enligt Plan- och Bygglagen krävs bygglov för uppförande av murar och plank. Lagen ger inga exakta beskrivningar av begreppen staket, murar eller plank.

Siktförhållanden - att tänka på när det gäller trafiksäkerhet

Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god. Har du dessutom hörntomt mot gata eller mot gång- och cykelväg får du anpassa din mur, ditt plank eller din häck till gällande bestämmelser. Här gäller en högsta höjd om 80 cm (0,8 m). Minst 10 m från korsning/tomthörn och 2,5 m vid utfart från tomt. Detta markeras särskilt på situationsplanen vid ett bygglov.

Åtgärder som inte kräver bygglov

Staket
Får vara upp till 1,1 meter högt om det är genomsiktligt till minst 50 procent. Staket är en avskärmande, lätt konstruktion i trä, smide eller liknande.

Plank
Plank som är max 0,8 meter högt kräver inte bygglov. Plank är en avskärmande, tät och lätt konstruktion. Plank får sättas upp i anslutning till uteplats. Det får då vara 1,8 meter högt och sträcka sig 3,6 meter ut från huset. Dock inte närmare gräns än 4,5 meter.

Stödmur
En stödmur får vara högst 0,5 meter hög. En stödmur är en tät, tung konstruktion. Den är motfylld som stöd för nivåskillnader i marken, oftast utförd i natursten eller murblock.                     

Spaljé, pergola
Trädgårdsinredning som spaljéer och pergolor med mera är genomsiktliga inhägnader i trä, stål eller liknande material. Dessa ska ha minst 70 procent genomsiktlighet.

Måttregler
Höjden på staket, murar och plank räknas från den befintliga marknivån till staketets högsta punkt. Detta gäller även om man till exempel bygger staket ovanpå en mur.

Andelen luft i staketet beräknas på varje del av staketets yta. Det går exempelvis inte att montera en överliggare på hög höjd eller lämna en större öppning i förhållande till resten av staketet i syfte att bygga tätare på andra delar.

Övrigt
Gunnebostängsel får sättas upp utan lov oavsett höjd. Glas eller plexiglas räknas som tätt och likställs med plank.

Skicka in din ansökan/anmälan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro