Näridrottsplats Skattegården

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Näridrottsplatsen i Skattegården

Näridrottsplatsen vid Skattegården är öppen för alla. Näridrottsplatsens inhägnade yta mäter 40x20 meter och kan användas spontant för fotboll, bandy, basket och handboll m.m. I anslutning till planen finns lekytor, en jätterepgunga, klätterställning samt sittgrupper. Anläggningen har en sådan konstruktion att det även finns möjlighet att vid gynnsamt väder kunna spola upp is.

Regler för dess användande:

  • Ytan för bollspel är inte bokningsbar
  • Barn och ungdomar har förtur
  • Visa hänsyn till närboende och andra nyttjare
  • Håll nere ljudnivån alla tider på dygnet
  • Om fler vill nyttja planen; spela på tvären
  • Släng allt skräp i papperskorgarna
  • Hundar får ej vistas på området
  • Anmäl eventuella fel på anläggningen
  • Det är förbjudet att dricka alkohol eller att röka på området
  • Tryck på "knappen" för att tända belysningen

Spontanidrott för ökad folkhälsa och integration

Tanken är att detta ska bli en mötesplats för alla Tibros invånare. Den ska kunna användas av alla utan förbokning eller någon form av kostnad, när det passar dem. Primärt är det givetvis närboende barn och ungdomar som kommer att använda ytan men vi hoppas att de som bor i övriga Tibro också ska känna sig välkomna.

Det finns också en tanke om att använda anläggningen som ett skyltfönster och rekryteringsplattform för den organiserade idrotten. Här kan flera idrotter visa upp sig och erbjuda prova på-aktiviteter för barn och ungdomar som ännu inte hittat in till den unika gemenskap som Tibro idrottskommunen kan erbjuda inom ett stort antal idrotter.

Rörelse genom spontan lek och idrott är oerhört viktigt. Inte bara för att det bidrar till ökad glädje och välbefinnande utan också för att det genom sina "möten" mellan människor bidrar till social hållbarhet - dessutom bidrar det till folkhälsan. Idag tillbringar genomsnittssvensken alltmer tid stillasittande framför en skärm. Vilka konsekvenser det på sikt får för den enskilde och för samhället är svårt att överblicka men det är vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet skapar stora vinster på alla nivåer. Därför är denna anläggning att betrakta som en viktig investering i Tibros folkhälsa.

Tack vare samarbete förverkligades planen! 

Anläggningen har förverkligats genom samarbete mellan Tibro kommun, Tibrobyggen AB, Tibro Energi AB samt idrottsföreningarna genom Tibro AIK, Västergötlands idrottsförbund och Riksidrottsförbundets anläggningsstöd.

Kompan har efter sedvanligt upphandlingsförfarande levererat anläggningen (spelplan, gräs, gungor, sittbänkar, klätterställning och fallskydd) som kompletterats med bland annat asfalt, sten, belysning, infoskylt och papperskorgar. I möjligast mån har lokala underleverantörer använts.

Vem har gjort vad?

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och dess gata- och parkenhet har gjort mycket av för- och efterarbetet med hjälp av lokala underentreprenörer. De mindre belysningsarmaturerna och automatiken för att tända upp med tidsstyrning kommer från Prisma Tibro. Den vackra rösten som spelas när man trycker på den berömda knappen tillhör Orvar Andersson (Telid AB). Det är Telid som projekterat och ansvarat för belysningen. Montering av anläggning, konstgräsmatta och fallskydd och i upphandlingen ingående utrustning har leverantören gjort med egna underleverantörer. Kultur & Fritid har koordinerat projektet från de första samtalen i februari till slutbesiktningen i december. Dialog har förts med representanter för närområdets unga under hela processen.

Hur har anläggningen finansierats?

Tibro kommun beslutade att lägga totalt 1 miljon kr. Tibrobyggen har medfinansierat anläggningen med total 800.000 kr. Tibros föreningar har i samverkan sökt och beviljats 200.000 kr i så kallat statligt anläggningsstöd av riksidrottsförbundet via Tibro AIK och Västra Götalands idrottsförbund. Tibro Energi har bidragit med infrastruktur för el och arbete motsvarande 100.000 kr. Total budget uppgår till 2,1 miljoner kr.

Hur hittar jag dit?

Näridrottsplatsen ligger på Hagagatan 19 (mellan Humlestigen, Allegatan och Hagagatan). Kontaktuppgifter finns under kontakt längst upp på sidan.

Varmt välkommen!