Krisberedskap och civilt försvar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Människor som är samlade i ett kök vid ett strömavbrott.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Här hittar du information om kommunens krisberedskap och hur kommunen kommunicerar vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även tips om krisberedskap hemma.

 • Kommunens krisberedskap

  Tibro kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen. Vid en allvarlig händelse är det kommunens ledningsgrupp som leder och samordnar kommunens verksamheter och insatser.

 • CHIANG MAI, THAILAND - JANUARY 04, 2015: All of popular social media icons on smartphone device screen with hand holding on Apple iPhone 6.

  Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

  Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV, tidningar och sociala medier.

 • VMA-viktigt meddelande till allmänheten. Radio Skaraborg. 2010-04-13

  VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

  VMA betyder viktigt meddelande till allmänheten. Det är en varningssignal som Räddningstjänsten använder för att varna människor för att en allvarlig händelse som kan orsaka skador har inträffat i området där signalen ljuder.

 • Människor som är samlade i ett kök vid ett strömavbrott.

  Din egen krisberedskap

  Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

 • Närbild på person som hanterar en mobiltelefon.

  Viktiga telefonnummer

  På den här sidan hittar du ett antal telefonnummer som kan vara bra att känna till i olika typer av krissituationer. Vid akuta situationer, ring SOS Alarm på 112.

 • Skyddsrumsskylt.

  Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

 • Informationspunkter

  Tibro kommun har fyra fysiska informationspunkter, som kan användas vid särskilda händelser, framförallt när ordinarie informationskanaler som webb, telefoni och mail inte fungerar. Vid de här informationspunkterna kan du få aktuell information om en pågående händelse och larma 112 om mobilnätet ligger nere. Informationen anslås på anslagstavlor och vid behov kan kommunen även bjuda in medborgarna till information och dialog här.

 • Så hanteras frågorna kring kriget i Ukraina

  Tibro kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner. Här finns länkar till faktagranskad information om kriget, om krisberedskap i Tibro, hemberedskap och vart du kan vända dig om du är orolig.