Folkhälsoarbete i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Två män som kramar varandra.

Målsättningen i det lokala folkhälsoarbetet är att arbeta för en långsiktig god och jämlik och god hälsa för alla invånare i kommunen.

Folkhälsoarbete har sin grund i kommunens vision och strategiska mål där individens självförsörjande och meningsfull vardag står i centrum.

Det lokala folkhälsoarbetet bygger på ett samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Tibro kommun. Folkhälsoarbete bedrivs både på regional och lokal nivå.

I Tibro kommun finns ett folkhälsoråd som har till uppgift att förstärka och utveckla folkhälsoarbetet genom samverkan med och emellan kommunens verksamheter, regionen, andra myndigheter och civilsamhället, d v s föreningar, organisationer och andra ideella aktörer.