Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant. Kontanttaxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Priser fr.o.m. 2019-01-06.

När Västtrafik höjer sina priser påverkas priset för färdtjänst se nedan tabell.

Taxor vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt område Vuxen 05.00-02.00 Ungdom* 05.00-02.00
En kommun 60 45
Två kommuner 105 78
Tre kommuner 150 112
Fyra kommuner 194 146
Fem kommuner 239 179
Sex kommuner 284 213
Sju kommuner eller flera 299 224

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.