Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant. Kontanttaxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Priser fr.o.m. 2018-01-07.

När Västtrafik höjer sina priser påverkas priset för färdtjänst se nedan tabell.

Taxor vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt områdeVuxen 05.00-02.00Ungdom* 05.00-02.00
En kommun 59 44
Två kommuner 103 77
Tre kommuner 147 110
Fyra kommuner 191 143
Fem kommuner 235 176
Sex kommuner 279 209
Sju kommuner eller flera 293 220

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.