Ändra byggnadens exteriör

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Hus i Bråbacka

Göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, t.ex. byta eller ta upp ett fönster i fasaden, sätta upp skylt, ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.

Om en byggnad finns i ett område med detaljplan krävs bygglov även för följande åtgärder:

  • Måla om i annan kulör
  • Byta fasadbeklädnad.
  • Byta beklädnad på taket. 

 

Handlingar att skicka in:

Vilka handlingar du behöver skicka med beror på vilken åtgärd du ska göra.
Exempel på ritningar du kan behöva skicka med är:

  • Fasadritning
  • Illustration
  • Situationsplan/karta
  • Färg- och materialbeskrivning
  • Produktbeskrivning.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och i PDF-format. Ritningarna ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning, fotografera inte ritningarna. Se exempelritningar nedan.

Skicka in din ansökan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro