Kamin och eldstäder

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan. Detta gäller för alla typer av byggnader.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även krävas bygglov.

Följande handlingar krävs vid anmälan:

  • Planritning som tydligt visar eldstadens placering i byggnaden.
  • Fasadritning som tydligt visar var rökkanalen går genom bjälklag/yttertak samt skorstenens höjd över taknock och taktäckning. Ange måtten på ritningen.
  • Kontrollplan, den innehåller de punkter som ska kontrolleras för att garantera åtgärdens kvalitet. (Exempel på kontrollplan hittar du här nedan).
  • Teknisk beskrivning/produktbeskrivning, t.ex. prestandadeklaration.

Handlingarna skickar du in i ett exemplar till någon av följande adresser:

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, gärna i PDF-format - fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. Skriv inte personuppgifter på ritningarna (GDPR). För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

När får jag påbörja installationen?

Innan arbetet får påbörjas är det viktigt att du har fått ett beslut/startbesked från byggnadsnämnden. Om installation påbörjas innan startbesked har lämnats kommer byggnadsnämnden att döma ut en sanktionsavgift.

När får jag börja elda?

Innan du får börja elda ska anläggningen besiktigas/täthetsprovas av skorstensfejarmästaren.

När godkänd besiktning är utförd kan ni börja elda. För att ärendet ska kunna bli klart och avslutat så behöver du ett slutbesked.

För att få slutbesked ska du skicka in följande handlingar:

  • Ifylld och underskriven kontrollplan.
  • Godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren.
  • Relationsritning vid väsentlig ändring. En relationsritning visar hur det blev.
  • Intyg om att eventuella erinringar enligt besiktningsprotokoll är åtgärdade till exempel ett fotografi.