Funktionsnedsättning byter namn till funktionsstöd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

5 juni 2024

Omsorg och stöd

Den 16 maj beslutade socialförvaltningens ledningsgrupp att verksamhetsområdet funktionsnedsättning hädanefter ska heta funktionsstöd. Det är en lämpligare benämning eftersom det beskriver det stöd som Tibro kommun erbjuder. Samtidigt ger det en positivare och bättre bild av verksamheten i och med kopplingen till yrkestitlarna stödassistent och stödpedagog.

På bilden ses tre av Tibro kommuns stödassistenter utanför Gärdsmygen, som är ett korttidsboende för barn med funktionshinder.

Från vänster:

Hanna Jarlhed Sandström, stödassistent Gärdsmygen
Marie Johansson, stödassistent Bäckadals gruppbostad
Malin Pettersson, stödassistent Gärdsmygen