Förskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Barnomsorgsverksamheten omfattar förskola och fritidshem som kallas för skolbarnsomsorg. Alla barn mellan 1 till 5 år har rätt till plats på en förskola under den tid förälder arbetar eller studerar eller när barnet har eget omsorgsbehov.

För barn med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga gäller rätten till 15 timmars omsorg i veckan.

Tibro har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökningsdatum. Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.

Regler för förskolan i Tibro kommun

Förväntansdokument till vårdnadshavare i förskolan - Svenska

Förväntansdokument till vårdnadshavare i förskolan - Engelska

Förväntansdokument till vårdnadshavare i förskolan - Arabiska

Förväntansdokument till vårdnadshavare i förskolan - Somaliska

Allmän förskola

Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år har alla 3-5 åringar rätt till en avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar minst 525 timmar om året eller 15 timmar per helgfri vecka och som följer läsårstiderna. Vårdnadshavare avgör om de vill nyttja möjligheten. Om behovet är mer än 15 timmar i veckan kommer du att få ett avdrag på 30 procent på din barnomsorgsavgift. Vistelsetiden bestäms av verksamheten.

Förskola

Nio förskolor finns i kommunen varav en bedrivs av Equmeniakyrkan. Alla barn i åldrarna 1 till 5 år är välkomna till förskolan.  

Ansökan om barnomsorg

Avgifter för barnomsorg

Fritidshem/Skolbarnsomsorg

Fritidshem och lovverksamhet går under samlingsnamnet skolbarnsomsorg och verksamheten ligger i anslutning till tre av kommunens grundskolor. Fritidshemmen tar emot barn i åldrarna sex till tretton år. Lovverksamhet erbjuds under skollov och studiedagar.

Familjecentralen med öppna förskolan

Familjecentralen Källanbedrivs av Socialförvaltningen i samarbete med Barnhälsovården och Mödravården. Här finns även öppna förskolan som håller öppet fyra dagar per vecka.

Familjecentralen Källan