Digitala studiebesök

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Vi prenumererar på den digitala resursen Hejframtidsval.se som är ett stöd kring den vida studievägledningen. Bland annat finns där en länksamling till olika yrkesfilmer. Vi delar här denna länksamling samt bygger på med fler filmer löpande. Vi använder även resursens frågebatteri och har kompletterat med förslag på sidor som kan ge svar på flera av frågorna.

Genom att genomföra digitala studiebesök kan man utforska olika jobb och arbetsplatser. Tänk så många olika yrken det finns! 

Frågebatteri till filmerna:

 • Vad gör man för arbetsuppgifter på det jobb du sett film om?
 • I vilken typ av miljö utför man arbetet?
 • Jobbar man ensam eller i tillsammans med andra?
 • Är det ett fysiskt krävande jobb eller vad kan det finnas för påfrestningar på kroppen?
 • Är jobbet ansträngande mentalt (stressigt eller på annat sätt påfrestande för hur man mår)?
 • Vad tycker du verkar bra respektive dåligt med jobbet?
 • Vilka förmågor tror du man behöver ha för att kunna utföra jobbet?
 • Vilka arbetar med detta jobb?
 • Kan alla göra detta jobb?
 • Hur ser könsfördelningen ut? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
 • Hur tycker du att jobbet framställs på filmen?
 • Behöver man utbildning för jobbet och i så fall vilken då (gymnasieprogram, eftergymnasial utbildning)?
 • Arbetsmarknad: Var finns jobben?
 • Är det ett jobb som är lätt eller svårt att få?
 • Bristyrke eller ett jobb med liten efterfrågan på arbetskraft?
 • Är man anställd eller egen företagare?
 • Vad tjänar man?

Information kring yrkens framtidsutsiker, könsfördelning, lönenivå, utbildning, arbetsuppgifter, arbetsplats och arbetsmiljö hittar du på Yrkeskompassen:

Framtid.se beskriver ca 2000 olika yrken/sysselsättningar inom 24 branscher. Syftet är att ge en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad. Vilka yrken behöver rekrytera fler anställda i framtiden? Och vilken typ av utbildning kan man välja för att jobba i yrket eller branschen?

Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar sina prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut för ett antal akademikeryrken på fem års sikt.