Ansökan om försörjningsstöd

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

När du ansöker om ekonomiskt stöd görs en utredning om hushållets ekonomiska förhållanden.

För att söka ekonomiskt stöd på grund av att du är utan arbete, måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Din skyldighet att söka och ta lämpligt arbete gäller även att delta i anvisad arbetspraktik.

Du som är studerande har i regel inte rätt till ekonomiskt stöd under pågående termin.

Lever du i ett samboförhållande räknas inkomsterna samman när vi bedömer behovet av ekonomiskt stöd, d.v.s. i ett samboförhållande är man skyldig att försörja varandra.

Egna inkomster och tillgångar är basen

I första hand ska egna inkomster, andra bidrag samt tillgångar användas till försörjningen. Hushållets alla inkomster räknas med. Alla inkomster och utgifter ska styrkas av dig.

Inkomster som påverkar bidraget är:

 • Lön
 • A-kassa, ALFA-kassa
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Överskjutande skatt
 • Aktivitetsstöd
 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Studiebidrag
 • Studiestöd
 • Barnpension
 • Pension/sjukbidrag/livränta

Vid utredning av din ansökan om ekonomiskt stöd tas också hänsyn till dina tillgångar som till exempel pengar på bankkonton, aktier, fonder, bil och fastighet.

Utgifter som det ekonomiska stödet ska täcka är: 
  

 • Livsmedel och andra hushållsutgifter
 • Hälsa och hygien
 • Tidningar och tidskrifter
 • Telefonkostnader
 • Kläder och skor
 • Kostnader för fritid och rekreation

Samtycke till uppgiftskontroll

När vi gör en ekonomisk utredning kan det finnas behov av att ta kontakt med andra myndigheter. Du får då skriva under att du samtycker till dessa kontakter.

Återbetalning

Återbetalning av ekonomiskt stöd kan krävas:

 • då det betalas ut som förskott på förmån
 • då det betalas ut vid arbetskonflikt
 • om för stort belopp betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter.

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter i din ansökan. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.


Hur ansöker jag?

Du är välkommen att ringa socialförvaltningens ekonomigrupp för rådgivning eller boka en tid för samtal och ansökan. Telefontiden är måndag-fredag klockan 14:00 - 15:00 och du når dem via kommunens växel på telefonnummer 0504-180 00.

E-tjänst för ansökan

Du som redan har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd, kan använda dig av e-tjänsten för att skicka in ansökan. Tjänsten kan bara användas genom inloggning med BankID. Om du söker tillsammans med någon behöver även denna person logga in med sitt BankID för att bekräfta och signera er gemensamma ansökan.
Bifogade handlingar (som fakturor, kontoutdrag, planering från Arbetsförmedlingen, läkarintyg med mera) kan laddas upp som PDF, Word eller som foto.
I e-tjänsten kan du också följa beslutsgången i ditt ärende och se planerad utbetalning. Klicka här för att komma till e-tjänsten.