Ekonomisk rådgivning och skuldsanering

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Socialförvaltningen kan erbjuda ekonomisk rådgivning eller hjälp att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Önskar du budget- och skuldrådgivning är du välkommen att ringa vår budget- och skuldrådgivare, kontaktuppgifter finns under "Kontakt" ovan. 

Du kan få hjälp med frågor om bland annat:

  • Hur du gör en privat budget?
  • Hur mycket pengar får gå till mat?
  • Hur stor fickpeng skall barnen få?
  • Hur mycket ska ungdomar betala för sig hemma?

Budget- och skuldrådgivning

Du som har problem att klara din hushållsekonomi kan få råd och hjälp. Det kan handla om att utgifterna är större än inkomsterna eller att du har stora skulder. Rådgivningen sker under sekretess och erbjuder ingen direkt hjälp med pengar.

Erfarenheten visar att det alltid går att göra något åt en "tilltrasslad ekonomi". Vi kan hjälpa dig att skapa en ordning och struktur av din ekonomi eller att ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten.

Målet är att ge dig stöd för att du själv skall klara ut dina ekonomiska problem, det vill säga hjälp till självhjälp. Konsumentverket har ett hjälpmedel för dig som vill få bättre översikt av din ekonomi. Prova budgetkalkylen, se länk nedan.

Skuldsanering

Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta personer att befrias från skyldigheten att betala sina skulder, helt eller delvis.

Vad som menas med "svårt" skuldsatt bestäms från fall till fall. Det finns enligt  lagen ingen gräns för hur stora skulder du ska ha för att beviljas skuldsanering. Skulderna ska vara gamla, det vill säga cirka 3-4 år, och dina problem att betala dem ska ha funnits under lika lång tid. Förutom att skulden är stor, ska det också finnas skäl för att bevilja dig en skuldsanering. Det är Kronofogdemyndigheten som beslutar om du kan få en skuldsanering. Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida. Se länk nedan.

  • Kronofogdemyndigheten

    Kronofogdemyndigheten om skuldsanering.

  • Budgetkalkylen

    I budgetkalkylen kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.