Fältassistenter

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Henrik Jernetz och Helena Lövgren

Tibro kommun har två heltidsanställda fältassistenter. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 12 och 18 år.

Vad gör en fältassistent?

 • Vi arbetar överallt där ungdomar finns, på skolor, fritidsgårdar, i centrum, på ungdomsdiscon osv.
 • Vi kan erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till ungdomar, och deras föräldrar. 
 • Vi samarbetar med föräldrar, föreningar, företag och polis.
 • Vi arbetar både dag- och kvällstid och vissa helger.
 • Vi träffar ungdomar både enskilt och i grupp.
 • Vi finns även på ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal.
 • Vi håller i föräldrastödsprogrammet KOMET

KOMET – föräldraskapstöd

I familjer med tonåringar är det vanligt förekommande med konflikter och tjat, kanske upplever du att du ”kört fast” och inte når fram längre.

KOMET riktar sig till dig som har barn mellan 12-18 år och önskar stärka relationen till din tonåring.

KOMET är ett manualbaserat program som sker under 8 träffar tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare.

KOMET baseras på forskning, diskussioner, filmer och hemuppgifter.

För intresseanmälan eller ytterligare information kontakta:
Hebbe: 0761308912, henrik.jernetz@tibro.se

Tibro kommun drogenkät Nyboskolan 2020

Under vårterminen har fältassistenterna på Kultur och fritid i Tibro kommun genomfört en drogenkät på Nyboskolan för elever i årskurs 7-9.  Årskurs 8 utmärker sig gentemot årskurs 7 och 9 med låg procent av användare på flera frågor. Det är 119 elever i årskurs 7, 95 elever i årskurs 8 och 107 elever i årskurs 9 som svarat på enkäten.

Nikotin

När det gäller nikotin så är snus mer förekommande än att röka. 10,3 % uppger att de snusat senaste 30 dagarna och 6,2 % har rökt. 4,7 % uppger att de snusar dagligen och 2, 8 % att de röker dagligen.

Alkohol

 • 69,2 % av samtliga elever uppger att de inte dricker alkohol och 2,8 % har svarat att de dricker någon gång i veckan.
 • 8,4% har druckit 2-6 gånger de senaste 12 månaderna.
 • 14,3 % av eleverna på Nyboskolan, av de som druckit alkohol, uppger att de fått alkoholen genom kompisar.
 • 7,8 % av eleverna som druckit alkohol har fått den med lov från sina föräldrar. 
 • I årskurs 7 uppger 82,4% att de inte har prövat medan i årskurs 9 är siffran på 53,3% som ej har prövat alkohol. Under högstadieåren sker en tydlig ökning av att dricka alkohol vid ett eller flera tillfällen bland eleverna.

Droger

94,4 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de aldrig prövat narkotika.
I årskurs 9 har 4,7 % prövat hasch, 3,7 % har använt marijuana.  6,5 % av eleverna i 9:an uppger att de testat amfetamin vilket motsvarar 7 personer.

På frågan om läkemedel som ej är föreskrivna av läkare har totalt 7 personer på skolan använt sådana preparat.

Attityder till droger

Attityden till narkotika har på riksnivå förändrats bland ungdomar på senare år och här kan vi se att Tibro följer denna trend.

Våren 2018 gjordes senaste CAN-enkäten och även där fanns en tydlig attitydförändring för främst hasch/ marijuana. Detta ser vi även i vår enkät där 18,7 % av i eleverna i årskurs 9 inte tror att ett regelbundet användande av hasch är skadligt för hälsan. 15,9 % av eleverna svarar Vet ej på frågan vilket ger att 65,4% tror att det är skadligt för hälsan. Det är även anmärkningsvärt att endast 83,8 % av samtliga elever tror att ett regelbundet heroinanvändande är skadligt för hälsan.

Resultat drogenkät