Introduktionsprogrammen

Telefon
0504-18299

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Av de fem ingångar som finns inom Introduktionsprogrammen erbjuder Tibro kommun två av dessa:

  • Språkintroduktion                                               
  • Individuellt alternativ 

Syftet med utbildningen

De olika Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller göra dig mer förberedd för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Vilken av dessa ingångar som är aktuell för just dig beror på hur många och vilka ämnen som du saknar för att vara behörig, vilket gymnasieprogram du vill bli behörig till samt din tidigare skolbakgrund och studiemotivation.

Plan för utbildning 2022-2023 - Introduktionsprogrammen

Riktlinjer

Du som har påbörjat ett Introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den studieplan som gällde när du startade din utbildning, eller enligt en ändrad studieplan som du och en eventuell vårdnadshavara har godtagit.

Vill du veta mer om introduktionsprogrammen ?

Kontakta introduktionsprogrammens teamledare Christofer Artfors.
Tel: 0504-18299, christofer.artfors@tibro.se