Personlig assistans

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Syftet med personlig assistans är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

Personlig assistans är när en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du på grund av din funktionsnedsättning är i behov av hjälp med.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans kan du få som

  • tillhör LSS personkrets 
  • har stora funktionshinder 
  • behöver hjälp med de grundläggande behoven, som personlig omvårdnad, kommunikation, hjälp vid måltider eller annan personlig service

Läs mer om LSS personkretsar under Funktionsnedsättning.

Stöd för att delta i samhällslivet

Den personliga assistenten ska ge dig lika stora möjligheter som andra att delta i samhällslivet, både när det gäller arbete och studier och fritid och boende. 
 
En personlig assistent ska stödja dig att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera din integritet, känslor och vilja. Du har inflytande om vem eller vilka som ska bli dina personliga assistenter och hur ditt stöd ska utformas. 

Du kan välja att gå med i ett kooperativ, bli din egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa dina personliga assistenter. 

Vad kostar det att få personlig assistans?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om personlig assistans?

För ansökan om personlig assistans enligt LSS
(mindre än 20 timmar per vecka):

  • Kontakta kommunens myndighetshandläggare. Ansökningsblankett finns här.

För ansökan om personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken
(mer än 20 timmar per vecka):

 

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.