Säg vad du tycker om socialförvaltningen

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

Dina synpunkter är värdefulla för oss och viktigt för att vi ska kunna åtgärda brister och göra förbättringar i vår verksamhet. Synpunkter kan du enklast lämna in via denna e-tjänst.

Du kan också lämna synpunkter skriftligt via foldern "Beröm och klagomål" som finns utlagd på våra boenden och övriga enheter. 

Önskar du återkoppling är det viktigt att du lämnar kontaktuppgifter. Vi lovar dig ett svar inom 14 dagar. Vi garanterar att inga negativa konsekvenser ska uppstå för den som framför klagomål.

Du kan vara anonym

Du kan givetvis välja att vara anonym, din synpunkt är ändå lika värdefull för oss. Väljer du att vara anonym ska du inte lämna några kontaktuppgifter, eftersom det finns risk att e-postadress och telefonnummer kan härledas till viss person. Det innebär samtidigt att om du är anonym så kan vi inte ge någon återkoppling till dig.

Din synpunkt blir en allmän handling

Inkomna synpunkter registreras, följs upp och blir en allmän handling liksom de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att synpunkten inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Socialförvaltningen gör alltid en sekretessprövning av uppgifter när någon begär ut handlingar. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan överklaga beslut

Du kan också klaga på annat sätt, till exempel om du inte är nöjd med ett beslut. Då kan du göra en överklagan av myndighetsbeslut. Hjälp med att överklaga ett sådant beslut kan du enklast få av din handläggare. Du ska inte använda vårt webb-formulär eller pappersfolder för att överklaga beslut.

Här kan du kan läsa mer om hur du överklagar kommunens beslut.