Sotning

Besöksadress
Majorsgatan 1, Skövde

Postadress
Majorsgatan 1, 541 30 Skövde

Sotare på tak

Ansvaret för sotning och kontroll av brandskydd inom Tibro kommun ligger på Räddningstjänsten Skaraborg. Själva utförandet görs av sotningsentreprenör.

Sotningsverksamheten består av två delar:

  1. Rengöring, sotning, som handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, d v s soteld. 
  2. Brandskyddskontroll, som handlar om att göra en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt.

I Tibro är det Räddningstjänsten Skaraborg (RS) som ansvarar för att dessa båda delar genomförs regelbundet. Själva utförandet görs av entreprenör.

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund, det vill säga en gemensam organisation för kommunerna Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Gullspång, Grästorp, Essunga, Lidköping och Vara.

Tillstånd krävs för att sota själv

Som enskild fastighetsägare kan du begära att själv få utföra sotning i din egen fastighet eller låta någon annan göra det. Detta gäller under förutsättning att den som utför sotningen har tillräckligt goda kunskaper och lämplig utrustning för att kunna utföra rengöringen på ett sätt som är betryggande ur brandsskyddssynpunkt.

Är du intresserad av att utföra sotning i din fastighet på egen hand eller låta någon annan göra det måste du ansöka om tillstånd för detta från Räddningstjänsten Skaraborg.

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Du hittar mer information om sotning och egensotning på Räddningstjänsten Skaraborgs hemsida, se länk nederst på sidan.