Vatten- och avloppstaxa

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På den här sidan hittar du information om aktuella priser för vatten och avlopp, avläsning av el- och vattenmätare och information om anmälan vid flyttning.

Betalning av avgifter (ej återvinning)

Avläsning av el- och vattenmätare sker en gång per år, eller en gång per månad om du har fjärravläsning. Avgifterna för vatten, avlopp, renhållning (AÖS) och el (Tibro energi) samkörs och kommer på samma räkning. 

Anmäl flyttning

Det är viktigt att du anmäler in- eller avflyttning till Tibro Energi AB, telefon 44 04 40, senast en månad i förväg. Om du inte anmäler flyttning i tid riskerar du att få betala avgifter som tillhör någon annan förbrukare. Det underlättar om du vid inflyttning vet vem som bott i bostaden före dig och om du vid avflyttning vet vem som kommer att flytta in efter dig.

Beräkning av rumsenheter

Kök eller kokvrå: 2 enheter
Badkar: 4 enheter
Wc: 4 enheter
Dusch: 2 enheter
Bostadsrum: 1 enhet
Endast ett bad och ett wc räknas per bostad
Dusch räknas ej om badkar finns i bostaden.

Vatten- och avloppstaxor 2017
HUSHÅLLPris exklusive momsPris inklusive moms
Vatten 72,40:- rumsenhet/år 90,50:- rumsenhet/år
Avlopp 94,00:- rumsenhet/år 117,50:- rumsenhet/år
Dagvatten 15,00:- rumsenhet/år 18,75:- rumsenhet/år

Totalt

181,40:- rumsenhet/år

226,75:- rumsenhet/år

FRITIDSHUSPris exklusive momsPris inklusive moms
Vatten 995,00:- år 1 243,75:- år
Avlopp 995,00:- år 1 243,75:- år
INDUSTRIPris exklusive momsPris inklusive moms
Vatten 5,45 kr/m3 +
870,00 kr fast avgift
6,81 kr/m3 +
1 087,50 kr fast avgift
Avlopp 7,25 kr/m3 + 
870,00 kr fast avgift
9,06 kr/m3 +
1 087,50 kr fast avgift
Dagvatten 0,90 kr/m3 1,13 kr/m3

Totalt

13,60 kr/m3 +
1 740,00 kr fast avgift

17,00 kr/m3 +
2 175,00 kr fast avgift

 

Sophämtning och återvinning 

För information om sophämtning, återvinning, enskilt avlopp eller latrin i Tibro kommun, kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg. Se telefonnummer under kontaktuppgifter.