Vatten- och avloppstaxa

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På den här sidan hittar du information om aktuella priser för vatten och avlopp, avläsning av el- och vattenmätare och information om anmälan vid flyttning.

Betalning av avgifter (ej återvinning)

Avläsning av el- och vattenmätare sker en gång per år, eller en gång per månad om du har fjärravläsning. Avgifterna för vatten, avlopp, renhållning (AÖS) och el (Tibro energi) samkörs och kommer på samma räkning. 

Anmäl flyttning

Det är viktigt att du anmäler in- eller avflyttning till Tibro Energi AB, telefon 44 04 40, senast en månad i förväg. Om du inte anmäler flyttning i tid riskerar du att få betala avgifter som tillhör någon annan förbrukare. Det underlättar om du vid inflyttning vet vem som bott i bostaden före dig och om du vid avflyttning vet vem som kommer att flytta in efter dig.

Beräkning av rumsenheter

Kök eller kokvrå: 2 enheter
Badkar: 4 enheter
Wc: 4 enheter
Dusch: 2 enheter
Bostadsrum: 1 enhet
Endast ett bad och ett wc räknas per bostad
Dusch räknas ej om badkar finns i bostaden.

Vatten- och avloppstaxor 2019
HUSHÅLL Pris exklusive moms Pris inklusive moms
Vatten 75:- rumsenhet/år 93,75:- rumsenhet/år
Avlopp 97:- rumsenhet/år 121,25:- rumsenhet/år
Dagvatten 15:- rumsenhet/år 18,75:- rumsenhet/år

Totalt

187:- rumsenhet/år

233,75:- rumsenhet/år

FRITIDSHUS Pris exklusive moms Pris inklusive moms
Vatten 1000:- år 1250:- år
Avlopp 1000:- år 1250:- år
INDUSTRI Pris exklusive moms Pris inklusive moms
Vatten 6 kr/m3 +
850 kr fast avgift
7,50 kr/m3 +
1062,50 kr fast avgift
Avlopp 8,10 kr/m3 + 
850 kr fast avgift
10,13 kr/m3 +
1062,50 kr fast avgift
Dagvatten 0,90 kr/m3 1,13 kr/m3

Totalt

15 kr/m3 +
1700 kr fast avgift

18,76 kr/m3 +
2125 kr fast avgift

 

Sophämtning och återvinning 

För information om sophämtning, återvinning, enskilt avlopp eller latrin i Tibro kommun, kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg. Se telefonnummer under kontaktuppgifter.