Trygghetslarm

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Moderna trygghetslarm är utvecklade för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, eftersom ett eget boende för de allra flesta innebär trivsel, trygghet och hög livskvalitet.

Med hjälp av ett trygghetslarm och eventuella tillbehör motverkas otrygghet och personen som bär larmet kan enkelt påkalla hjälp vid akut uppkomna situationer.

Tibro kommun erbjuder individuella larm för personer som bor hemma i eget boende och för personer som bor på ett särskilt boende. 

Trygghetslarmen och övriga trygghetshjälpmedel är behovsprövade. Det är Therése Karlbom, som är larmansvarig i kommunen som bedömer larmbehov, och installerar larm. Vid installation av trygghetslarm krävs att bostadsnyckel lämnas för att kunna få hjälp vid behov.

Larmansvarig har telefontid vardagar klockan 8-10.

Larmansvarig ger även råd till vård- och omsorgspersonal om larm och dylikt.

Tillfällig vistelse i Tibro

Vistas du tillfälligt i Tibro kommun men i vanliga fall har trygghetslarm i din bosättningskommun, kan du ansöka om att få den insatsen tillfälligt utförd av Tibro kommun under den tid du vistas här. Då ska du be din biståndshandläggare i din bostättningskommun fylla i blanketten "Begäran om verkställighet" och skicka till oss.

Så här går det till att få ett trygghetslarm

Här finns mer information.

Avgifter för larm:

Du som bor hemma eller vårdar en anhörig i hemmet betalar en månadsavgift. Debitering sker via kommunens avgiftssystem.

  • Trygghetslarm för en person med behov kostar 268 kronor/mån.

När behovet av larm och eventuella tillbehör upphör så ska utrustningen lämnas tillbaka till larmansvarig. 

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.