Äldre

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

default

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av din livsföring har du möjlighet att ansöka om olika former av hjälpinsatser.

Äldreomsorgen i Tibro kommun genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, vilket innebär att vi försöker stärka människors möjligheter att leva ett självständigt liv. 

I menyn till vänster hittar du mer information om de olika former av stöd vi erbjuder.

 

Tillfällig vistelse i Tibro       

Vistas du tillfälligt i Tibro kommun men i vanliga fall har insatser i din bosättningskommun, kan du ansöka om att få hemvårdsinsatserna tillfälligt utförda av Tibro kommun under den tid du vistas här. Då ska du be din biståndshandläggare i din bostättningskommun fylla i blanketten "Begäran om verkställighet" och skicka till oss.

 

Äldreomsorgens historia

För sig som är intresserad av äldreomsorgens historia i Tibro kommun så har socialförvaltningen gjort en dokumentärfilm om detta. Filmens längd är lite mer än 60 minuter och fokus ligger på de olika boendeformer för äldre som funnits i vår kommun från 1800-talet fram till idag. Klicka här för att komma till filmen.                             

 • Kommunala pensionärsrådet

  Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen

 • Din rätt till vård - och omsorg - en vägvisare för äldre

  Broschyr från socialstyrelsen till dig som är äldre och och vill veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta och vart du kan vända dig och mycket mer.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.