Stenbron och kvarnen

Telefon
0504-184 14

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Sommarens öppettider:
18 juni - 26 juli
13 augusti - 23 augusti

Tisdag 10-13
Onsdag 10-13
Torsdag 14-19
Fredag 10-13

Stängt:
Midsommarafton
29 juli - 12 augusti

Postadress
543 32 Tibro

Vid ån Tidan vid Smuleberg finns en gammal stenbro och resterna av en gammal kvarn.

Den gamla stenbron uppfördes 1917. Lagom till 100-årsjubileet har bron renoverats och försetts med ett nytt men tidsenligt svart räcke.

Kvarnruinen

Tibro kvarn heter den gamla kvarnen vid Tidan alldeles nedanför Smuleberg. Kvarnen uppfördes redan på medeltiden och ägdes då gemensamt av bönderna i Tibro By. Från början var det en vanlig mjölkvarn, med kvarnstenar som drevs av ett vattenhjul i ån.

Under 1800-talet placerades en ramsåg vid kvarnen. Det blev då en typisk Kyrkefalla sågkvarn. Orsaken till detta var bland annat att det behövdes sågat virke till ortens möbeltillverkning. 

Kvarnbyggnaden revs 1978 efter år av förfall, men sågbyggnaden stod kvar ytterligare några år.

Upprustning av kvarnområdet

Under 2017 rustades hela kvarnområdet upp. Turbinerna som drev sågen har tagits bort.

  • Träbroarna, som tidigare förband fastlandet med den lilla ön, har ersatts med broar i betong.
  • Kanalväggarna har förstärkts.
  • Den befintliga stenmuren har renoverats.
  • Sittytan har fått ett nytt golv.
  • De nya broarna och kanalväggen mot den intilliggande gräsytan har försetts med svarta rörräcken.

Kvarnen har inte alltid legat på den plats där grunden finns idag. På 1700-talet låg den längre nedströms, mot Tideberg till. Den överbyggnad som fanns revs så sent som 1978.