Påverkan, insyn och delaktighet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Som kommuninvånare kan du påverka det som händer i kommunen på olika sätt. Det gör du bland annat genom att rösta i kommunalvalet, lämna in ett medborgarförslag, ställa en fråga till kommunfullmäktige eller en enskild politiker eller genom att förmedla synpunkter till oss om kommunens verksamheter. Du har också möjlighet att överklaga ett ärende som gäller dig eller lämna synpunkter på detaljplaner som du berörs av.

I en liten kommun har du stora möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. 

Du kan delta aktivt i samhällets utveckling genom att själv engagera dig politiskt eller i en intresseorganisation. På så sätt är du med och påverkar och skapar vår gemensamma framtid.

Enklare och mer direkt kan du påverka kommunen genom att lämna in synpunkter och frågor. Det kan du göra på många olika sätt. Här ger vi dig några exempel:

  • Använd kommunens webbformulär "Tyck till om oss" som du når via länken här nedanför samt via knappen "Lämna synpunkt" i kontaktfältet som finns överst på alla sidor här på webbplatsen.
  • Ställ fråga till kommunfullmäktige under "Allmänhetens frågestund"
  • Lämna ett medborgarförslag
  • Kontakta våra politiker
  • Kontakta våra förvaltningar