Tibro kommun söker unga kommunutvecklare som vill jobba med trygghet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Grupp av människor som håller varandra i händerna.

3 juli 2024

Kommun och politik, Ung i Tibro

Vill du vara med och utveckla Tibro kommun till en bättre plats för unga? Kan du tänka dig att jobba några timmar i månaden med att utveckla Tibros trygghetsarbete tillsammans med anställda i Tibro kommun? Då hoppas vi att du söker en av kommunens fem nya tjänster som ung kommunutvecklare.

Unga kommunutvecklare är en metod för att öka ungas inflytande i samhället genom att tillvarata deras engagemang, idéer och perspektiv. Tibro kommun har bestämt sig för att arbeta med den här metoden för att stärka ungdomsperspektivet i viktiga utvecklingsfrågor. Därför får nu fem ungdomar födda 2008 eller 2009 chansen att arbeta tillsammans med trygghetsfrågor utifrån ett ungdomsperspektiv under hösten 2024.

Utvecklingsprojekt i grupp

I uppdraget som ung kommunutvecklare kommer du att få planera, genomföra, sammanställa och presentera ett utvecklingsarbete tillsammans med fyra andra unga kommunutvecklare med stöd av handledare.

Tillsammans med de unga kommunutvecklarna vill vi som arbetar i kommunen utveckla vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete för att minska riskerna för att bli utsatt för brott och öka känslan av trygghet i Tibro, säger Marie Fredén, som kommer att handleda gruppen.

Hon betonar vidare:

Vi ser det som ett viktigt steg för kommunen att tillvarata våra unga invånares upplevelser och erfarenheter.

Ansök nu!

Här kan du läsa mer och ansöka till uppdraget:

Vi ser fram emot att träffa dig, så sök uppdraget!