Startsida

Den tidigare skolbyggnaden Vita Villan på Smulebergsområdet avspärrad efter anlagd brand.

Under förra helgen inträffade tre bränder i centrala Tibro, varav två i anslutning till kommunens förskolor. Med anledning av bränderna sattes extra bevakning in och Tibro kommun och polisen drog igång samverkan kring trygghetsskapande åtgärder. För att motverka ytterligare bränder uppmanas kommunens personal att se till att det inte finns brännbart material i anslutning till kommunens fastigheter.

Under en längre period har Tibro kommun haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster, vilket inneburit ökat beroende av bemanningsföretag. Men under vinterns rekryteringar har samtliga vakanser kunnat tillsättas. Inom loppet av två månader har åtta nya sjuksköterskor anställds. ”Vi kan nu ha två sjuksköterskor på varje äldreboende”, säger en nöjd Anna-Lena Broberg, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Mobil

Hur är Tibro kommuns service och bemötande? Det kommer flera av er som kontaktar kommunen via telefon och eller mail att få bedöma i en enkät under perioden mars-maj. Enkäten ingår i en servicemätning som genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Bild på anslagstavla

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Nyheter

 • Karta

  Enklare att ställa sig i tomtkö med ny e-tjänst

  16 april 2024 | Byggnation, boende och miljöskydd

  Nu blir det smidigare för den som är intresserad av att ställa sig i tomtkö i Tibro kommun. Med den nya e-tjänsten för tomtkö behöver intressenter inte fylla i pappersblanketter. Istället kan du enkelt ställa dig i kö och följa din köplats digitalt. Från och med den 22 februari har Tibro kommun infört en ny e-tjänst för att kunna ställa sig i kö till kommunens tomter. E-tjänsten innebär smidigare handläggning och lättare att följa sin plats i tomtkön.

 • Man som samlar ihop nerfallna löv i sin trädgård i en säck.

  Elda inte trädgårdsavfall

  15 april 2024 | Byggnation, boende och miljöskydd, Trygghet och säkerhet

  Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras. Det betyder att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall på den egna tomten.

 • En händelse inom Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamhet utreds och kan komma att anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

  Brister i bemötande utreds

  25 mars 2024 | Omsorg och stöd

  I samband med ett klädbyte på en vårdtagare på ett äldreboende i Tibro, så frångick personalen bemötandeplanen genom att hålla fast vårdtagaren. Eftersom personalen inte följt gällande rutiner så har Tibro kommun påbörjat en utredning som kan resultera i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

 • Tibro kommuns skolsociala team.

  Så arbetar det skolsociala teamet

  25 mars 2024 | Omsorg och stöd, Baggeboskolan, Fågelvikskolan

  Det skolsociala teamet är en nystartad satsning med syfte att minska problematisk skolfrånvaro i årskurs 4-9. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Teamet består av Daniel (till vänster) och Sebastian (till höger) och målsättningen är att problematisk skolfrånvaro helt ska försvinna.

Fler nyheter

Evenemang

Fler evenemang

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies