Förebygga olyckor och brott

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun försöker på olika sätt minska risken för att det ska inträffa olyckor och brott i kommunen. Du kan också bidra aktivt till detta genom att informera kommunen om olycksfällor och vara noga med säkerheten i ditt hem.

Alla olyckor och brott går inte att skydda sig ifrån, men du kan göra mycket för att minska risken för att du själv och andra ska drabbas av olyckor och brott. På den här sidan har vi samlat information om vad Tibro kommun gör och vad du själv kan göra för att förebygga olyckor och brott.

Förebygga olycksfall

Tibro kommun försöker förebygga olycksfall genom att:

 • kartlägga olycksriskerna i kommunen
 • erbjuda trygghetslarm till äldre och funktionshindrade
 • Polisens och kommunens medborgarlöfte

  Tibro kommun och polisen har undertecknat ett så kallat medborgarlöfte. Det är en överenskommelse om att gemensamt öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

 • Skydda dig mot stöld och inbrott

  På Polisens webbplats hittar du tips och råd om hur du skyddar dig mot stöld och inbrott. Där finns även information om hur du skyddar dig mot andra typer av brott.

 • Säkerhet i hemmet

  Det är i våra bostäder och nära dem som flest skador orsakade av olyckor inträffar. Olycksfallen blir färre om så många som möjligt får kunskap om hur man förebygger olycksfall och bränder hemma. DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet i hemmet. Den drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB och riktar sig till dig som privatperson.

 • Trygghetslarm

  Med hjälp av ett trygghetslarm och eventuella tillbehör motverkas otrygghet och personen som bär larmet kan enkelt påkalla hjälp vid akut uppkomna situationer. Tibro kommun erbjuder individuella larm för personer som bor hemma i eget boende och för personer som bor på ett särskilt boende.