Orosanmälan - om du misstänker att någon far illa

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa bör du göra en orosanmälan till socialförvaltningen. För att göra en anmälan räcker det med att du känner oro. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade, men du behöver kunna beskriva din oro. Du kan välja att vara anonym.

Alla som jobbar med barn, ungdomar och vuxna är skyldiga att anmäla till socialförvaltningen om de misstänker att någon far illa. Anmälningsskyldigheten gäller exempelvis personal inom förskola, skola eller sjukvården.

Orosanmälan kan göras via telefon, brev eller via e-tjänster som länkas nedan. E-tjänsterna kan nyttjas dygnet runt av både privatpersoner och yrkesverksamma. Din orosanmälan hanteras senast nästa helgfria vardag. Det är sedan socialförvaltningens uppgift att utreda vilket stöd som eventuellt behöver sättas in.

Saknar du uppgifter om individens namn, personnummer eller exakt bostadsadress är det viktigt att du beskriver individen noggrant, så att vi kan förstå vem anmälan handlar om.

Orosanmälan barn och ungdom

Du bör göra en orosanmälan om du tror att ett barn kan behöva hjälp, till exempel om barnet inte får den omvårdnad den behöver, någon av föräldrarna har ett missbruk, om barnet/den unge har ett riskfyllt beteende eller om barnet/den unge på annat sätt riskerar att fara illa.  Alla under 18 år räknas som barn. 

OBS! Gäller det oro för flera barn i samma familj ska du göra en anmälan per barn. Om anmälan gäller ett enskilt barn i en familj där det finns flera barn så måste det framgå tydligt i din anmälan.

Klicka här för e-tjänst orosanmälan barn och ungdom

Orosanmälan vuxna

Om du misstänker att en vuxen har problem med alkohol, droger eller spel om pengar bör du göra en orosanmälan. Det kan även gälla misstankar om att en äldre person inte längre förmår att ta hand om sig själv, eller på annat sätt inte mår bra i sin situation och därför kan behöva stöd.

Klicka här för e-tjänst orosanmälan vuxen

 

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om kommunens behandling av personnuppgifter (GDPR).