Korttidsboende

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

I Tibro kommun finns korttidsboenden på Bäckliden och Allégården (bilden) där du kan få möjlighet att vistas under en kortare period om behov finns. Korttidsplatser är till för den som vid enstaka tillfällen eller för en kortare tid är behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt, oftast efter utskrivning från sjukhus. Behovet utreds av äldreomsorgens myndighetshandläggare och beslutet är tidsbegränsat.

En korttidsplats kan beviljas av olika orsaker, som exempelvis:

 • Rehabilitering inför hemgång efter sjukhusvistelse
 • Avlastning för anhörig
 • Vård i livets slutskede

Det finns även möjlighet till växelvård vilket innebär att du som har ett stort omvårdnadsbehov bor växelvis på korttiden och i din privatbostad. Detta för att möjliggöra att du kan bo kvar hemma men även för att avlasta din anhörig. 

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

 • Hjälp i hemmet

  De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg kan stötta dig med hjälp i hemmet för att kunna göra detta möjligt.