Muséer i Tibro

Telefon
0504-18414

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Tis kl. 13.00-16.00, Ons kl. 15.00-19.00

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

default

Det finns flera fina muséer i Tibro kommun. I besöks- och inredningscentrumet Inredia kan du få en inblick i Tibros levande kulturarv, möbelhantverket. Därutöver finns Tibro museum och ett möbelmuseum, som visas för bokade grupper, och två hembygdsgårdar.

Tibro museum 

På Tibro museum finns en basutställning som visar ortens framväxt. I utställningen beskrivs Tibros utveckling från bondesamhälle till ett betydelsefullt möbelcentrum.

Öppettider
Tisdag 13.00-16.00
Onsdag 15.00-19.00
OBS! Fredag den 22:a oktober, under Ljusveckan, har Tibro museum extra-öppet mellan kl. 17.00 och 20.00, varmt välkomna!

Stiftelsen Tibro Möbelmuseum

Du som är intresserad av Tibros möbelhistoria kan även rekommenderas att göra ett besök på Tibro möbelmuseum, där möbler som tillverkats i Tibro under olika tidsepoker visas.

Besök måste förbokas.

Inredia

Inredia är Tibros nya besöks- och inredningscentrum. Det är inrymt i en före detta skjortfabrik vid ån Tidan och riksväg 49. I delar av Inrediahuset presenteras det lokala hantverkskunnandet, tillverkningsprocesser, aktuella trender och viktiga personer och händelser i Tibros historia med hjälp av bilder, texter, ljudinspelningar, filmer - och möbler och inredning. På Inredia erbjuds även workshops och guidningar med olika teman för grupper. 

Hembygdsgårdar

Balterydsgården och Brännhults gård är två välbevarade äldre gårdar, som sköts av hembygdsföreningar i Tibro kommun.

Privatmuséer

I kommunen finns även två privat drivna museiverksamheter:
Kråkhults motormuseum och Stenåsens Brandförsvarsmuseum