Nu vårstädar vi gator och torg i kommunen!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

11 mars 2024

Trafik och teknisk service

Vecka 12 startade Tibro kommun sandupptagningen i centrum och på genomfarterna i Tibro.

Sandupptagningen startar i centrum och på genomfarterna i Tibro. När detta är klart kommer vi att städa följande områden i nedan angiven ordning samt skolor och förskolor: 

  • Hörnebo
  • Områden väster om ån Tidan - Grönhultsområdet och Kvarnhagen
  • Området norr om järnvägen - Riksbyggen "Ångermanland" och Skattegården
  • Området söder om järnvägen - Södra centrum, Språttebo, Katrineberg och Häggetorp
  • Fagersanna och Hönsa
  • Industriområdena Baggebo och Balteryd

Vi hoppas att arbetet ska vara klart i maj månad. 

Hjälp oss - sopa ut sand på gångbanorna innan vi kommer!

Vi ber dig som har en gångbana som gränsar till din fastighet att sopa ut sanden till rännstenen innan vi kommer och sopar gatan. Om du inte har hunnit att göra detta, sopa själv upp sanden och ta hand om den eller kör den till kommunens förråd (Ställverksgatan 3) där den kan tömmas på anvisad plats. Detta gäller inte gång- och cykelvägar som kommunen snöröjer och sandar. Hjälp oss också genom att sopa ut från fastighetsgräns, längs med murar, staket och dylikt. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Samhällsbyggnad, se "Kontakt" ovan.