Johan Almgren blir näringslivschef i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

4 december 2023

Näringsliv, arbete och etablering

Johan Almgren blir Tibros nye näringslivschef. Han är näringslivsutvecklare i Karlsborgs kommun sedan 2019, han är bosatt i Tibro och har tidigare arbetat med jobbcoachning, kompetensmatchningar, försäljning och utbildning. Han tillträder sin tjänst i Tibro i början av mars. "Det är mycket spännande på gång i Tibro och jag ser fram emot att bli en del av den utvecklingen," säger Johan.

Johan Almgren är 37 år och bor sedan 2014 i Tibro tillsammans med sin fru och sina två barn. Han har under sin yrkeskarriär bland annat arbetat med olika arbetsmarknadsprojekt riktade till ungdomar och utrikes födda på arbetsmarknadsenheten på Tibro Kompetenscenter, med företagskontakter, uthyrning av personal, försäljning och upphandling på utbildningsföretaget Lernia och som säljledare på Eligiganten i Skövde. 

Bred erfarenhet av företagskontakter

De senaste fem åren har Johan arbetat som näringslivsutvecklare i Karlsborgs kommun, ett arbete som går ut på att främja näringslivsutveckling och företagande i kommunen på både strategisk och operativ nivå. Han har jobbat med företagsbesök, nätverksträffar och projekt som syftat till att utveckla näringslivet i Karlsborg i stort och olika delar av det lokala näringslivet. Han har också arbetat tillsammans med sina näringslivskollegor i Hjo, Tibro och övriga kommuner för att på olika sätt lyfta näringslivet i hela vår region. I Karlsborg var han ensam i sin roll, nu blir han chef för en liten näringslivsenhet.

Jag har jobbat nära företag på olika sätt i mina senaste yrkesroller och det ser jag som en fördel när jag går in i min nya roll som näringslivschef i Tibro. Vi är många som behöver jobba tillsammans för att skapa ett gott näringslivsklimat och klara kompetensförsörjningen, säger Johan.

Offensiv hållbarhet - och centrumutveckling

Det som framför allt lockade Johan att söka tjänsten som näringslivschef i Tibro är att det händer mycket spännande i kommunen som han bor i just nu. 

Det känns som om Tibro är på gång på många olika plan, och det är en utveckling som jag vill vara delaktig i och stödja, säger han. Här finns flera företag som arbetar aktivt med hållbarhet och cirkulära processer, vilket är en viktig del i den omställning som hela samhället behöver ta sig igenom. Här har en ny gymnasieskola etablerat sig. Dessutom är det roligt att kommunen satsar så offensivt på att utveckla Tibro som boendeort genom centrumutvecklingsplanen, de nya skolorna och nya bostads- och verksamhetsområden.

Vill förbättra företagsklimatet och bli en aktiv Skaraborgsaktör

Johan ser även fram fram emot att få vara en del i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Tibro och att utveckla Skaraborg som boplats och etableringsplats.

När det gäller företagsklimatet måste vi arbeta tillsammans, kommunen och näringslivet. Vi behöver träffas och prata, tydliggöra roller, identifiera våra priofrågor, hämta inspiration från andra och sätta en handlingsplan framåt, betonar han. Han fortsätter:

Det ingår i mitt nya uppdrag att sätta Tibro lite mer på kartan i Skaraborgssammanhang, att se till att vi som kommun tar större plats i den utveckling som kommer att ske i samband med alla de planerade stora företagsetableringarna i Skaraborg. Det ser jag som en intressant uppgift.

Viktig kompetensförsörjning
och näringslivsutveckling 

Johan kommer att ägna den första tiden som näringslivschef åt att lyssna in och lära känna sina medarbetare på Tillväxt Tibro, Tibro kommuns ledning och verksamheter och Tibroföretagarna. Allt med målet att kunna förvalta det som är bra och föra in energi och nya tankegångar i olika utvecklingsprocesser, där det behövs.

Han ser sig i mångt och mycket som en brobyggare, som med sin kompetens och sina erfarenheter kan bidra till en långsiktigt positiv utveckling av näringslivet i Tibro.

En fungerande kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är en central del av samhällsutvecklingen. Jag ser det som min uppgift att ta in synpunkter och idéer från olika aktörer, att vara "dörren" in till kommunen och se till att vi söker oss fram till gemensamma lösningar som både gagnar Tibros företag och Tibro som ort, avslutar han.