Småhustomter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bostadsområde

Tibro kommun erbjuder småhustomter för bebyggelse av enfamiljshus.

De lediga tomterna kan du se i kartan nedan eller via denna länk: "Lediga tomter - Tibro kommun". Klicka sedan på tomten som du är intresserad av att se om den är tillgänglig.

Tomtkö
Kommunens tomter fördelas i tur och ordning till dem som anmält sig till kommunens tomtkö. Det kostar 400 kronor/år att stå i tomtkön. Du registrerar dig i tomtkön genom att använda e-tjänsten "Anmälan till tomtkö, småhus", här nedan under "Tjänster och information". När anmälan och inbetalning har inkommit till kommunen erhåller du en plats i tomtkön.

Läs mer om tomtköns riktlinjer

Reservera en tomt
Är du intresserad av någon av de lediga tomterna kan du reservera den tomten. För att reservera en tomt behöver du stå i tomtkön. Det kostar inget att göra en reservation, men du kan bara välja en tomt. Du reserverar tomten genom att använda e-tjänsten "Reserveration av småhustomt", här nedan under "Tjänster och information".

Du får ha tomten reserverad i sex månader och under den tiden måste en bygglovsansökan lämnas in till Tibro kommuns bygglovsavdelning. Om vi inte fått in någon bygglovsansökan inom sex månader kommer reservationen att upphöra och tomten göras tillgänglig för alla i tomtkön igen. Om du har särskilda skäl kan reservationstiden förlängas i ytterligare sex månader. När vi fått in bygglovsansökan gäller reservationstiden så länge bygglovet är giltigt.

Nya tomter
När nya tomter släpps gäller andra regler. Information om de nya tomterna skickas ut till alla i tomtkön och läggs ut på kommunens hemsida. Under den tid som kallas annonseringstid (oftast två veckor) kan alla som står i tomtkön lämna in en intresseanmälan om att reservera en eller flera tomter. Tomterna reserveras sedan efter den ordning som intressenten har i tomtkön.