Kartor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Karta

Den kommunala digitala kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter. Kartor tas fram som underlag för projektering, grundkartor för planläggning, nybyggnadskartor, turistkartor, adresskartor med mera.

Nybyggnadskarta

Du behöver en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. 
Den redovisar primärkartans detaljinformation med fastighetsgränser, markhöjder, detaljplanebestämmelser och anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Förenklad nybyggnadskarta

För tillbyggnader inom planlagt område kan det räcka med en förenklad nybyggnadskarta. Den redovisar primärkartans detaljinformation med fastighetsgränser och detaljplanebestämmelser.

Vid enklare tillbyggnader (inglasad altan) kan ett "utdrag ur primärkartan" vara tillräckligt.

Se avgifter för olika kartor i länken "Avgifter" nedan.

Du beställer nu nybyggnadskarta digitalt via vår e-tjänst "Nybyggnadskarta - Beställning". Beräknad väntetid vid beställning är ca. 1-3 veckor. 

Turistkartor

Det finns en enkel tätortskarta över Tibro tätort som pdf-fil i A3-format nedan, som du kan skriva ut på din skrivare.