Attefallshus - bygglovsbefriad åtgärd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

Vill du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd för komplementbyggnad, komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad så använder du blanketten för "anmälan om bygglovsbefriad åtgärd".

För följande byggåtgärder vid en- och tvåbostadshus krävs en anmälan:

 • Komplementbyggnad (Attefallshus) på max 30 m2 byggnadsarea.
 • Tillbyggnad på max 15 m2 bruttoarea.
 • Inredning av ytterligare en bostad.
 • Takkupa, om det medför en ändring av bärande takkonstruktion. (Om inte takkonstruktionen ändras då behövs ingen anmälan).

Blanketten skickar du till bygglovskontoret tillsammans med följande ritningar:

 • ​Situationsplan, där berörda byggnader/byggnadsdelar redovisas.
 • Fasadridnitning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollansvarig, krävs i vissa fall, ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt personnummer på anmälan.
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall

Du hittar exempelritningar här nedan där du kan se hur de ritningar som lämnas in till bygglovet kan se ut. 

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro

OBS! Byggåtgärderna får inte påbörjas innan startbesked erhållits.